Potrebné doklady

FYZICKÉ OSOBY

 • k uzatvoreniu zmluvy je potrebné predložiť osobné doklady / OP, VP – prípadne cestovný pas
 • vek vodiča je min.23 rokov a 2 roky držiteľom VP
 • deposit ( podiel na nehode ) – výška závisí od triedy vozidla a je formou hotovosti

FIRMY A SPOLOČNOSTI

 • predloženie výpisu z OR
 • v prípade, že osoba, ktorá preberá vozidlo nefiguruje vo výpise ako konateľ firmy overené splnomocnenie od konateľa firmy
 • predloženie osobných dokladov / OP, VP, cestovný pas /

 Ceny za prenájom zahrnujú

 • havarijné poistenie vozidiel do štátov EU (výška spoluúčasti podľa triedy vozidla)
 • poistenie PZP – poisťovňa KOOPERATÍVA
 • cestnú daň
 • non stop asistenčné služby
 • zabezpečenie servisných prác v našich zmluvných autorizovaných servisoch na území Slovenskej republiky
 • v prípade nehody preberáme administratívne riešenie poistných udalostí